KOESTER WAT MOOI IS AAN JE INNERLIJKE ZELF

Praktijk voor psychotherapie, schematherapie, psychosociale therapie en levensvragen.

DOEL VAN DE GESPREKKEN IS OM VANUIT EEN RUSTIG WETEN ACHTEROM TE KUNNEN KIJKEN EN VOORAL MET ZELFVERTROUWEN NAAR DE TOEKOMST.


Schemagerichte therapie

Er zit je iets in de weg dat jou belemmert om je gelukkig te voelen. Je bent verdrietig of gefrustreerd. Je voelt je angstig of somber en leeg. Je krijgt geen grip op een gewenste verandering, hoezeer je ook je best doet. Misschien zit je vast aan een bepaalde manier van denken, voelen en doen. Gepieker daarover ondermijnt je stemming, je relaties en je zelfvertrouwen. Bij Bureau Werkelijk kun je hiervoor schemagerichte therapie volgen. We maken daarbij gebruik van een analyse van jouw levensloop aan de hand van ontwikkelingspsychologie.


Je leert jouw geschiedenis in een ander perspectief te zien. Denk bijvoorbeeld aan vaste overtuigingen of overlevingsstrategieën die je al sinds jouw jeugd met je meedraagt. Die kunnen heel bepalend zijn en zitten een oplossing in de weg. Het is belangrijk om daarbij stil te staan en te ontdekken dat je kunt veranderen. Jezelf beter leren begrijpen, maakt je veel wijzer om evenwichtiger in het leven te staan.

We kijken dus eerst achterom naar jouw belemmeringen, maar ook naar al het goede wat er in jou verborgen is gebleven. We onderzoeken samen hoe dit is ontstaan. Als dat een plekje heeft gekregen kijken we vooruit en brengen we jouw persoonlijkheid tot ontwikkeling. Bij deze cognitieve therapie oefenen we op jouw voelen, denken en doen, zodat je met een goed gevoel eigen keuzes kunt leren maken, in overeenstemming met wie jijzelf bent.


Psychosociale therapie en levensvragen

Psychosociale klachten kunnen betrekking hebben op psychische, sociale en fysieke klachten. De klachten zijn ontstaan in het nabije verleden of in het hier en nu. 

Bij Bureau Werkelijk worden psychosociale klachten en levensvragen behandeld met counseling. Dat is een vorm van kortdurende psychotherapie.

Het uitgangspunt daarbij is dat er niet alleen naar de klacht wordt gekeken, maar naar de persoon als geheel, want je bent niet een stukje van jezelf. Deze benadering bestaat uit het leren ombuigen van belemmerende en nare emoties naar positieve gevoelens en gedachten, zodat er weer nieuw perspectief ontstaat in jouw leven, werk en relaties. Je kunt van bepaalde recente gebeurtenissen niet loskomen. Denk hierbij aan: verlies en rouwsituaties, schuld en schaamtegevoelens, relaties die onder druk staan, levensvragen en actuele maatschappelijke dilemma's.

In de praktijk gaat het om aandacht geven, empathisch luisteren naar jouw verhaal en om een onvoorwaardelijke acceptatie van je gevoelens en gedachten die we tegenkomen. Veiligheid, warmte en je geborgen voelen tijdens de sessies zijn voorwaarde om te kunnen veranderen. We maken ook gebruik van de positieve psychologie.


Afhankelijk van de klacht en hulpvraag, én in welk levensdomein de klacht zich voordoet, bekijken we samen welke therapievorm het beste bij jou past. 
Je kunt terecht met klachten en vragen rondom:

Identiteit; hechting, somberheid en depressie, eenzaamheid, gebrek aan zelfvertrouwen en zelfwaardering, schaamte en schuldgevoel, faalangst en mislukking, hardnekkige gedachten en gevoelens, piekeren, problemen met grenzen stellen en keuzes maken.


Werkgerelateerde klachten: Stress en perfectionisme, burn-out, gebrek aan zinvolheid op je werk, pesten en ongewenste intimiteiten, discriminatie, onmacht, agressie en emoties van anderen, te hoge verantwoordelijkheid, geen feedback over functionering of waardering ontvangen.


Relaties/sociale angst: verlegenheid, moeite met contact maken, bindingsangst- of verlatingsangst, presentatie-angst, assertiviteitsproblemen, vertrouwen geven en aannemen, slechte relaties/collega’s of met leeftijdsgenoten, pesten.


Sociale en gezinsproblemen: hechting, de band met je ouders losser maken of versterken, bewust afstand kunnen/willen nemen van relaties die tot last zijn (toen en nu), ruzies en patronen waarvan je los wilt komen, omgaan met ziekte van ouders, broers of zussen.


Fysieke problemen: stressklachten, niet goed kunnen slapen, huilbuien, blozen, gespannen zijn, vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid.


Maatschappelijk: moeten voldoen aan bepaalde veranderingen, normen en waarden en angst door actualiteit.


Bij psychosociale therapie en levensvragen werken we met Counseling. Een laagdrempelige vorm van psychotherapie, maar op een tijdelijke psychische of sociale en fysieke disbalans van de gezonde mens. Bureau Werkelijk stelt geen diagnose, maar onderkent wel klachten die een meer specialistische behandeling nodig hebben. Indien nodig en altijd in overleg vindt een verwijzing plaats via de huisarts.

_______


LEES VOOR MEER INFORMATIE DE PAGINA'S HIERONDER


THERAPIE & COUNSELING - DE PSYCHOLOGIE VAN EEN WIJS LEVEN >


HET VERSCHIL TUSSEN THERAPIE EN COACHING >

_______


VERGOEDINGEN 

De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden de genoemde therapieën indien je aanvullend bent verzekerd. 

Kijk hier voor een overzicht van zorgverzekeraars en de vergoedingsmogelijkheden.

Hier kun je je aanmelden of meer informatie vragen. Je mag ook bellen met 06 380 20 801
of mailen naar info@bureauwerkelijk.nl. Hoe dan ook, ik reageer zo snel mogelijk.
Mogelijk is er een wachtlijst van twee tot vier weken tussen je aanmelding en het eerste oriënterend gesprek.