HET VERSCHIL TUSSEN
THERAPIE EN COACHING 

Therapie is gericht op het verkennen en uitdiepen van klachten en onopgeloste levensvragen. Identiteit en emotieverwerking zijn hierbij belangrijk, want die hebben onder druk gestaan.

De therapeut laat jouw stap voor stap ontdekken hoe dit heeft kunnen ontstaan. Identiteit en ik-grenzen krijgen een heldere betekenis voor je in het omgaan met jezelf en anderen. Het doel is om stevig invulling te kunnen geven aan wie jij bent. Zodat je dagelijkse keuzes kunt maken die gevoelsmatig bij jouw identiteit horen. Tijdens de therapiesessies kunnen onverwerkte trauma’s naar voren komen. Deze worden in een veilige omgeving door jou verkend en verwerkt.


Bij coaching leert en ondersteunt de loopbaan-coach een cliënt/coachee om een specifiek doel te bereiken door individuele begeleiding of door training. Een heldere hulpvraag vormt het uitgangspunt. Coaching lijkt op mentorschap, de coach hij wijst je de weg, helpt je te reflecteren op je hulpvraag met als doel dat jezelf beter zicht hebt op hoe jij wilt functioneren in het bereiken van jouw doelen. Een loopbaancoach doet dat op het gebied van werk, lifecoaching richt zich op de rollen die we als mens dagelijks innemen. Bureau Werkelijk coacht op beide.


Meer info

Kijk op de pagina loopbaancoaching

en talentontwikkeling.


Vergoedingen 
Een psychosociaal counselingstraject valt onder 'therapie' en kan daarom (gedeeltelijk) worden vergoed door de meeste ziektekostenverzekeraars wanneer je aanvullend bent verzekerd. 

Kijk hier voor een overzicht van zorgverzekeraars en de vergoedingsmogelijkheden.

Hier kun je je aanmelden of meer informatie vragen. Je mag ook bellen met 06 380 20 801

of mailen naar info@bureauwerkelijk.nl. Hoe dan ook, ik reageer zo snel mogelijk.