COACHING EN TRAINING
VOOR ORGANISATIES
Aandacht voor elkaar, luisteren, oprechte interactie. Daar draait het om.

Coaching en training in persoonlijke effectiviteit voor organisaties

Teamtraining

DRAAI ER NOG EEN KEER OMHEEN - Samen veranderen

Hoe kun je samen een werkklimaat creëren waarin ieder zich gewaardeerd en betrokken voelt? Daarvoor is het nodig dat medewerkers bewust zijn van hun eigen sterke punten en talenten.  


Hoe weet je nu wanneer het echt over talent gaat of over een sterk ontwikkelde eigenschap?  

Wat is het verschil tussen beide en hoe communiceer je daarover met elkaar?  

Wat doet dit weten met jou en je team? Dat is de kern van deze training. 

Talent herkennen en waarderen maakt het verschil voor al dan niet plezierig werk. 

Deze training laat je ervaren welke talenten, kwaliteiten, vaardigheden en competenties invloed hebben op jouw functioneren. Het is enorm belangrijk om te weten uit welk vaatje jij tapt voor het op peil houden van je levenslust en werkplezier. Bureau Werkelijk heeft een helder schema ontwikkeld om deze eigenschappen inzichtelijk te maken. 


 

DRAAI ER NOG EEN KEER OMHEEN 

Aandacht voor elkaar, luisteren, oprechte interactie, daar draait het om. We nemen de tijd om goed te doorgronden wat er bij jou past, hoe je dat ontwikkelt en samen benut.

Geen quick-fix-methode dus. We maken vooral gebruik van de narratieve benadering, dit gaat over betekenisgeven aan jouw ervaringen. We kijken in het verhaal want daarin liggen verborgen pareltjes die om ontwikkeling vragen. De positieve psychologie is hierbij leidend.


Wat komt er aan bod

• Onderzoek naar jouw sterke en minder sterke punten.

• Wat geeft je energie, hoe voorkom je verveling en burn-out.

• Theorie over de positieve psychologie en de waarderende benadering. Wat gebeurt er met je brein en lijf bij positieve emoties, succes maar ook bij stress.

• Oefeningen in luisteren, (zelf)reflectie, werken met je ik-grens, mindfulness.

• Communicatietools: hoe ga je hiermee om, zodat het ook werkelijk werkt!


MEER INFORMATIE/AANMELDEN

Training voor organisatieverandering

ONE SIZE DOES NOT FIT ALL

Samen werken aan nieuwe organisatiedoelstellingen

Je mag tegenwoordig aantrekken waar jij je lekker bij voelt. Niemand die daar nog gek van opkijkt. Hoe zou het voelen als je ook je innerlijke ik kunt laten gelden in de organisatie waarin jij werkt? Doen waar je goed in bent en waar jij je plezierig bij voelt. Jouw ervaring en expertise zijn een meerwaarde in een veranderingsproces. Er verandert veel en in hoog tempo. Het nieuwe werken vraagt om een enorme flexibiliteit. Als organisatie moet je daarin mee. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Als er ruimte is om samen naar de toekomst te kijken, is er aandacht voor wie je bent en geef jij energie en rendement terug aan de organisatie.  


Organisatieveranderingen vanuit een waarderend perspectief (Appreciative Inquiry) 

Hierbij is het vertrekpunt is dat er gekeken wordt naar wat er wel werkt, wat al effectief is en meer rendement kan geven. Het proces gaat vooral om samen oplossingsgericht te leren denken. Elkaar leren waarderen op sterke punten en anticiperen op interne en externe mogelijkheden en kansen. Het is een creatief proces dat veel ruimte biedt aan de eigenwaarde van medewerker en organisatie en daarmee verbinding legt naar de toekomst.   


 


 

Verantwoordelijkheid deel je samen 

Hoe zorg je ervoor dat je commitment bereikt binnen de organisatie? Dat doe je samen, iedereen neemt verantwoordelijkheid. De Intrinsieke motivatie draagt bij aan het realiseren van de organisatiedoelen. Dit omdat er vanuit deze methode aandacht is voor het doen waar je goed in bent en onderling waarderen daarvan.  

Wat levert het op 

• Intrinsiek gemotiveerde medewerkers.

• Commitment ten aanzien van de veranderingsdoelen.

• Sterke punten van de organisatie en de medewerkers zijn in beeld.

• Teams presteren beter.

• Het ziekteverzuim daalt.

• Een hogere productie en rendement


Meer informatie en uitleg over Appreciative Inquiry kan vooraf worden gegeven in een persoonlijke presentatie. MEER INFORMATIE/AANMELDEN


 AANVRAGEN VOOR INDIVIDUELE COACHING OF VOOR EEN TRAINING OP MAAT

Soms heb je vooraf een extra veilig duwtje in de rug nodig om toe te zijn aan veranderen of deel te kunnen nemen aan een teamtraining. Vraag je organisatie dan om eerst een traject te mogen volgen waarbij je iets wilt verwerken of wil ontwikkelen. Alles kan ook op maat, dat wordt tijdens de intake besproken. Kijk bij THERAPIE EN LEVENSVRAGEN en/of COACHING EN TRAINING.TRAININGEN, LEZING OF LES

Bureau Werkelijk geeft trainingen, cursussen en lezingen voor groepen. Op locatie of bij Bureau Werkelijk zelf.

Informeer naar de mogelijkheden.

Thema's:
• Persoonlijke Effectiviteit
• Werken met je Ik-grens  
• Verandermanagement in organisaties
• en onderwerpen in overleg

Hier kun je je aanmelden of meer informatie vragen. Je mag ook bellen met 06 380 20 801
of mailen naar info@bureauwerkelijk.nl. Hoe dan ook, ik reageer zo snel mogelijk.
Mogelijk is er een wachtlijst van twee tot vier weken tussen je aanmelding en het eerste oriënterend gesprek.