THERAPIE... DE PSYCHOLOGIE VAN EEN WIJS LEVEN IS DE LEVENSKUNST DIE JE TEVREDEN MAAKT OVER JEZELF. 

Bureau Werkelijk gebruikt verschillende therapievormen. Het hangt van de hulpvraag af welke therapie het beste bij jou aansluit. Dat bepalen we samen vooraf tijdens de kennismaking en in de intake die daarop volgt. 


HUMANISTISCHE PSYCHOLOGIE EN FILOSOFIE

ALS LEIDRAAD

In mijn werk ga ik uit van de humanistische psychologie, hierin staat de gehele mens centraal. Het gaat over levensvragen ontstaan in de jeugd of in het hier en nu. De behoeften en wensen van de cliënt staan daarbij altijd voorop. Je kijkt naar jouw bestaan, hoe dat elkaar zit en hoe je daaraan zelf vorm wilt geven in het hier en nu. Sterker worden in wie je al bent, of emotioneel herstellen en zelfvertrouwen terugwinnen. Bij Bureau Werkelijk gebeurt dat in een veilige omgeving.


PSYCHOSOCIALE THERAPIE OF CLIËNTGERICHTE COUNSELING

Psychosociale therapie vindt zijn oorsprong in de humanistische stroming binnen de psychologie. De cliëntgerichte counseling is hieruit als methodiek ontstaan. Het betreft een kortdurende psychotherapie die gebruikt wordt bij personen die (tijdelijk) zijn vastgelopen.

Psychosociale therapie of counseling is laagdrempelig. Bureau Werkelijk kijkt daarbij verder dan de aanvankelijke hulpvraag. Iemand is niet een stukje van zijn klacht, maar het gehele menszijn doet ertoe wanneer we niet lekker in ons vel zitten. De gehele beleving en behoeften zijn uitgangspunt in de therapie. Er is altijd het onderlinge verband met al onze levensdomeinen zoals op het gebied van psychisch, relationeel, sociaal en fysieke draagkracht en maatschappelijk welbevinden. Ook de levensfase waarin we ons bevinden heeft invloed op wie we zijn en hoe we ons voelen. Daarbij staat echtheid en openheid, empathisch luisteren en onvoorwaardelijke acceptatie door de therapeut voorop.
WAT IS SCHEMATHERAPIE EN WANNEER HELPT HET JE VERDER?
Schematherapie is een vorm van psychotherapie daarbij wordt specifiek gekeken naar de invloed van ervaringen uit de vroege jeugd en de adolescentie. De hulpvraag van nu heeft zijn oorsprong in de vroege levensfasen en onze ontwikkeling daarin.

Niet iedereen krijgt in dezelfde mate bepaalde klachten bij bepaalde ervaringen. Want het vormt een wisselwerking tussen ons aangeboren temperament, de opvoedingsstijl en de gezinssamenstelling.

Maar zeker ook met de sociale impact van familie of anderen uit de directe omgeving, ervaringen van school zoals pesten of andere vroege traumatische gebeurtenissen.

Onveilige of onbegrepen situaties laten sporen na die blijvende belemmeringen kunnen geven.

Biografisch onderzoek
Een schema is een overtuiging die we aan de hand van vroege ervaringen (vaak) onbewust met ons meedragen. Het is een hardnekkig negatief beeld van jezelf, waarin je bent gaan geloven. Het belemmert je in je ontwikkeling. Sterker: je vlucht, vecht of bevriest in situaties die onbewust linken aan een situatie(s) uit je verleden.

Deze disfunctionele schema’s die voortdurend in ons meereizen, weerspiegelen onvervulde basisbehoeften van het kind of adolescent. Denk onder andere aan tekorten in hechting, realistische grenzen, autonomie, vrijheid van expressie en emoties of voortdurende oplettendheid en/of achterdocht. De wijze waarop je daarmee in het hier en nu reageert naar anderen, omdat het schema onbewust een vergelijk met iemand of een situatie met vroeger oproept, noemen we modi.
Er zijn 5 schemadomeinen met in

totaal 18 schema’s.


Twee voorbeelden van schema’s:

Oorzaken van het schema wantrouwen en/of misbruik: In je jeugd zijn er doorgaans misbruikervaringen van verschillende aard geweest, zoals bijvoorbeeld belogen zijn of bedrogen, gekwetst, misbruikt of gemanipuleerd zijn. Deze gevoelens zijn heel wisselend en je reageert in het hier en nu voortdurend waakzaam.

Oorzaken van het schema minderwaardigheid: Dit schema gaat over zelfwaardering. Je vergelijkt jezelf vaak met anderen. De kernovertuiging van dit schema is ‘ik ben niets waard’ en ‘ik schiet te kort’, je voelt je slecht, minderwaardig, ongewenst en afgewezen. Je hebt moeite met liefde en verbondenheid. Je durft niet voor jezelf op te komen en past je aan de ander aan, waardoor je relaties oppervlakkig en saai worden. Het kan ook zijn dat je voor relaties kiest die jou opnieuw slecht behandelen omdat deze ‘vertrouwd onveilig’ voelen. Dat is geen bewuste keus, je zet je vertrouwde overlevingsmechanisme in. Deze had je in je jeugd nodig om emotioneel en soms letterlijk te kunnen overleven.


Met ervaringsgerichte (gevoels-)interventies leer je emoties ervaren en te uiten.

Met interpersoonlijke interventies wordt de relatie met de ander verbetert.

Met cognitieve interventies worden het hardnekkige denken anders belicht.

Met gedragsinterventies worden de gezonde patronen weer versterkt en geoefend. 

________


Onderstaande artikel vertelt heel helder over wat schematherapie te beiden heeft.

Artikel_Schematherapie_Psychologie_Magazine.pdf

__________


OVER HET VERSCHIL TUSSEN THERAPIE EN COACHING > 


Vergoedingen 

 

Therapie wordt door de meeste ziektekostenverzekeraars gedeeltelijk vergoed als je aanvullend verzekerd bent. 


Kijk hier voor een overzicht van zorgverzekeraars en de vergoedingsmogelijkheden.

Hier kun je je aanmelden of meer informatie vragen. Je mag ook bellen met 06 380 20 801

of mailen naar info@bureauwerkelijk.nl. Hoe dan ook, ik reageer zo snel mogelijk.

Mogelijk is er een wachtlijst tussen twee tot vier weken tot aan het eerste oriënterend gesprek.