THERAPIE & COUNSELING - DE PSYCHOLOGIE VAN EEN WIJS LEVEN IS DE LEVENSKUNST DIE JE TEVREDEN STELT OVER JEZELF. 

In het omgaan met (existentiële) levens- en functioneringsvragen maakt Bureau Werkelijk vooral gebruik van de stromingen binnen de humanistische therapie. Carl Rogers is hierin een spilfiguur. Deze psychologie is sterk verwant aan de filosofie. Het uitgangspunt daarbij is dat er niet alleen naar de belemmering of klacht wordt gekeken, maar naar de persoon als geheel.

We kijken dus naar het oorspronkelijke ik, de drijfveren, creativiteit, talenten en wilskracht.


Iedereen wil graag betekenis kunnen geven aan zichzelf, aan je relaties, gezinsleden en vrienden.

Je wilt het ook graag op de juiste wijze terugontvangen. Dat kun jij zelf leren sturen.

De ontwikkelingspsychologie en levensfasen zijn hierbij enorm belangrijk voor het onderkennen van jouw belemmering of overtuiging. We kijken dus eerst achterom, pas dan kunnen we op een positieve wijze ontwikkelen wat de-zin in leven-voor jou werkelijk betekent. Counseling is een behandelwijze die bij deze filosofie aansluit.PSYCHOSOCIALE THERAPIE EN COUNSELEN
Bij Bureau Werkelijk worden psychosociale klachten en levensvragen behandeld met counseling. Dit is te vergelijken met wat een psychotherapeut doet, maar het is laagdrempeliger en richt zich niet op psychische stoornissen. Bij counseling gaat om een tijdelijke psychische en/of sociale en fysieke disbalans.
In de praktijk staat empathisch luisteren naar de klacht en onvoorwaardelijke acceptatie van gevoelens en gedachten die we tegenkomen voorop. Veiligheid, warmte en geborgen voelen tijdens de sessies zijn voorwaarden om te kunnen veranderen.

WERKVORMEN, AFHANKELIJK VAN HULPVRAAG
Analyse van de levensloop, de positieve psychologie, zelfreflectie, systemische opstellingen- werken met je persoonlijke ik-grens, focussen en mindfulness, met imaginaire oefeningen, tekenen en cognitieve oefeningen maken deel uit van de behandeling. Hierbij gaat het om emotioneel herstel, terugwinnen van je zelfvertrouwen en identiteit, leren omgaan met psychische of sociale klachten door er anders naar te durven kijken. Als je hier grip op krijgt, verdwijnt de spanning, het probleem wordt kleiner waardoor er meer ruimte ontstaat voor je verdere ontwikkeling.

MET WELKE KLACHTEN KUN JE TERECHT BIJ PSYCHOSOCIALE THERAPIE?

We gaan uit van de gezonde mens die tijdelijk psychisch, sociaal of lichamelijk uit balans is en het lukt niet om er zelf mee om te gaan. Je bent angstig of somber, je loopt alsmaar tegen dezelfde ongemakkelijke sociale dilemma’s aan of je loopt rond met pijnlijke ervaringen.

Het kan gaan om gebeurtenissen gaan die oneerlijk voelen. Waarom ik?

Bij alle genoemde klachten kunnen zich hardnekkige gevoelens of nare gedachten voordoen.

Counseling ondersteunt de verwerking hiervan en leert je jouw gevoelens te begrijpen en in een context te plaatsen, zodat het niet meer tegenwerkt.


Bureau Werkelijk heeft als doel om: vanuit een rustig weten achterom te kunnen kijken en vooral met zelfvertrouwen naar de toekomst (het uitgangspunt is om weer graag thuis te komen bij jezelf).


Bureau Werkelijk werkt niet met diagnoses, maar onderkent ze wel. Doorverwijzen naar huisarts of specialistische psychotherapie gebeurt wanneer een klacht daar specifieker behandeld kan worden. Dit doen we natuurlijk in overleg en wanneer je er zelf ook achter staat.


OVER HET VERSCHIL TUSSEN THERAPIE EN COACHING > 


Vergoedingen 

 

Een psychosociaal counselingstraject wordt door de meeste ziektekostenverzekeraars gedeeltelijk vergoed als je aanvullend verzekerd bent. 


Kijk hier voor een overzicht van zorgverzekeraars en de vergoedingsmogelijkheden.

Hier kun je je aanmelden of meer informatie vragen. Je mag ook bellen met 06 380 20 801

of mailen naar info@bureauwerkelijk.nl. Hoe dan ook, ik reageer zo snel mogelijk.