Pssst... de privacyverklaring van Bureau Werkelijk.

Verklaring gegevensbescherming


Bureau Werkelijk, gevestigd aan Zuidergrachtswal 2, 8933 AD Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Zuidergrachtswal 2, 8933 AD Leeuwarden, +31638020801, http://www.bureauwerkelijk.nl 

Janneke Orth-Hoeksma is de functionaris gegevensbescherming van Bureau Werkelijk.

Zij is te bereiken via info@bureauwerkelijk.nl 


Bureau Werkelijk is een praktijk in Leeuwarden voor hulpvragen op het gebied van leven, werk en relaties. Je kunt hier terecht voor psychosociale hulp en relatieproblematiek en loopbaancoaching. Bureau Werkelijk geeft trainingen in persoonlijke effectiviteit en verandermanagement voor opleidingen en organisaties.


Beroepscode cliënt en dossiergegevens:

Bureau Werkelijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in gesprekken voortvloeiende uit therapiesessies, in correspondentie en eventueel telefonisch.
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

Deze gegevens zijn voor eigen beheer (ofwel omvatten aantekeningen voor eigen gebruik) om de doelstelling van de therapiesessies/loopbaan-coaching/trainingen te kunnen herleiden en op kwaliteit te kunnen waarborgen. Eventuele rapportages voor derden zullen vooraf altijd met betrokkene(n) worden gecommuniceerd. Aangeleverde persoonlijke informatie door de cliënt, worden zorgvuldig bewaard in een elektronisch en/of afsluitbaar schriftelijk dossier. Naleven van deze privacy zal met de grootst mogelijke intentie en zorgvuldigheid volgens de regels van de AVG worden nageleefd.


Persoonsgegevens dossier:

Personalia, anamnese/levensgeschiedenis, gezondheid, huisarts, therapeutische behandelaars, vastleggen aard en omschrijving van de hulpvraag, de ontwikkelingsvraag en de doelstelling van het begeleidingstraject ten behoeve van de therapiesessies. Digitale adresgegevens als emailadres, telefoonnummer, rekeningnummer, Verzekerdennummer t.b.v. van declaratie zorgverzekeraar.


Bewaartermijn cliëntgegevens:

Deze worden voor een periode van 15 jaar bewaard. U kunt deze gegevens te allen tijde opvragen, inkijken, wijzigen of laten verwijderen. Hierover neemt u per info@bureauwerkelijk.nl contact op met Bureau Werkelijk.Formulier Behandelovereenkomst:

Voor aanvang van therapiesessies, trainingen en loopbaancoachingsgesprekken wordt samen met de cliënt een behandelovereenkomst vastgesteld en ondertekend volgens de richtlijnen van de AVG.


Geautomatiseerde besluitvorming

Bureau Werkelijk neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bureau Werkelijk) tussen zit. Bureau Werkelijk gebruikt het standaard Officepakket (Word, Excel, Outlook etc.) voor verwerking van cliëntgegevens en correspondentie.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Bureau Werkelijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bureauwerkelijk.nl.

Bureau Werkelijk wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


E-mailverkeer:

Aanmeldingen, offertes, facturen, rapportages voor cliënt en rapportages aan derden worden altijd in overleg met betrokkene digitaal verzonden. Om die reden heeft Bureau Werkelijk standaard een disclaimer in haar e-mailverkeer bijgevoegd.


Geheimhoudingsplicht

Bureau Werkelijk volgt de beroepscode waaronder de geheimhoudingsplicht en klachtenprocedure van de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en NOLOC (Nederlandse Orde voor Loopbaanadviseurs Outplacement en Consulenten).

Bureau Werkelijk is aangesloten bij de stichting RBCZ: dit is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en-registreert. Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in een aparte stichting: Stichting TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg). Indien er zich een klacht voordoet, dan kunt u deze het beste eerst met mij bespreken en mogelijk samen oplossen.


Cookies enzo...

Bureau Werkelijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


© 2019 - Deze gegevensbeschermingsverklaring wordt jaarlijks herzien.

Privacy Statement Website


1. Beheer

De website www.bureauwerkelijk.nl staat onder beheer van www.mijndomein.nl de contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.


2. Gegevens van bezoekers

 • Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.bureauwerkelijk.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
 • Mijndomein zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.


3. Cookies

 • Mijndomein maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Mijndomein de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld na te gaan welke domeinnamen de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.
 • De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
 • Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
 • Mijndomein maakt ook gebruik van marketingcookies om de communicatie van Mijndomein zowel op haar eigen site als op haar partnersites persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele klant.
 • Mijndomein maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers - geanonimiseerd - worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en te optimaliseren.


4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Mijndomein.

De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze Privacy Policy.


5. Disclaimer

Mijndomein is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.


6. Bestellingen

De Privacy Policy geldt (ook) voor iedereen die een bestelling plaatst bij Mijndomein.


7. Gegevens die door de klant verstrekt worden

Mijndomein kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Het verwerken van de bestelling.
 • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
 • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan Mijndomein denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.
 • Gegevens verstrekken aan derden Gegevens die door de klant aan Mijndomein zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is hier één uitzondering op: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.


8. Beveiliging

De gegevens die de klant aan Mijndomein verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.


9. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Mijndomein kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Mijndomein voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.


Hier kun je je aanmelden of meer informatie vragen. Je mag ook bellen met 06 380 20 801

of mailen naar info@bureauwerkelijk.nl. Hoe dan ook, ik reageer zo snel mogelijk.