Bureau Werkelijk is een praktijk in Leeuwarden voor hulpvragen op het gebied van leven, werk en relaties. Je kunt er terecht voor psychosociale hulpverleningen, relatieproblematiek en werkgerelateerde klachten.


VOORKOMENDE HULPVRAGEN

De meest voorkomende hulpvragen waarmee Bureau Werkelijk te maken krijgt zijn klachten of vragen op het gebied van:

• somberheid en depressie • piekeren • perfectionisme • burn-out of bore-out • sociale angst • faalangst • pesten • verlegenheid en bloosangst • eenzaamheid • spijt • gebrek aan zelfvertrouwen • identiteitsproblemen • verlies/rouwverwerking • relationele problemen, zowel individueel als in partnerrelaties en gezinnen.


Het merendeel van de cliënten is universitair, hbo of mbo opgeleid.

De leeftijd van de cliënten varieert tussen de 25 en 50 jaar. Ik ben er voor zowel particuliere cliënten, maar werk ook in opdracht van organisaties.


WERKWIJZE

In het omgaan met existentiële levensvragen en psychosociale klachten maakt Bureau Werkelijk vooral gebruik van de stromingen binnen de humanistische therapie. Zoals de narratieve benadering. Het uitgangspunt daarbij is dat er niet alleen naar de belemmering of klacht wordt gekeken, maar naar de persoon als geheel.

Bureau Werkelijk werkt niet met tests maar luistert naar het verhaal. Mijn motivatie daarbij is dat we juist in het verhaal keerpunten en sleutelmomenten ontdekken die de client veranderd heeft, waardoor er nu klachten zijn ontstaan. We herordenen het levensverhaal, de context veranderd door te focussen op vooral de eigen positieve eigenschappen en keuzes zijn geweest. Want die zijn uit beeld geraakt door de ernst van bepaalde gebeurtenissen en door sociale interactie.BEHANDELING EN INTERVENTIES

Afhankelijk van de hulpvraag of klacht kan de behandeling bestaan uit onderstaande behandelmethodes en interventies.


• Een analyse maken van de levensloop, een doeltreffende methode voor zelfonderzoek, waarbij de persoonlijke ontwikkeling in beeld wordt gebracht.


• Inzet van systemische opstellingen- waarbij met name de persoonlijke ik-grens wordt verhelderd, aangevuld met dagboekoefeningen.


• Gebruiken maken van focustechnieken en mindfulness.


• Schemagerichte therapie met experiëntiële oefeningen, cognitieve en gedragsoefeningen.


DOEL

De cliënten kunnen vanuit een rustig weten achterom kijken en vooral met zelfvertrouwen naar de toekomst.

In de sessies gaat het om emotioneel herstel, het terugwinnen van zelfvertrouwen, eigenwaarde, en ontdekken van identiteit.

De nadruk ligt vooral op het herordenen van het levensverhaal en het ontdekken van de natuurlijke sterke karaktereigenschappen daarbij, die om bepaalde redenen uit beeld zijn geraakt. De inzet van positieve psychologie vormt hierbij een leidraad.


Bureau Werkelijk werkt niet met diagnoses, maar onderkent ze wel. Doorverwijzen naar huisarts en specialistische psychotherapie gebeurt in overleg met de client, wanneer blijkt dat een klacht elders specifieker behandeld kan worden.


Meer informatie over mijn persoon en mijn bureau vind je op Dit is Bureau Werkelijk


VERGOEDINGEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERAARS

Cliënten ontvangen een vergoeding via de meeste ziektekostenverzekeringen indien men aanvullend is verzekerd voor alternatieve en/of complementaire zorg. 


Therapeutische registraties

NFG en RBCZ, lidmaatschap vPeP en Noloc professional. Opgenomen in het SHO-register van CIPION en SNRO register. Registratie in het ARCOS kwaliteitsregister voor abituriënten.

Aanmelden of meer informatie?


Mail naar info@bureauwerkelijk.nl of bel voor een afspraak of nadere informatie.