WERKGELUK IS HET MET WIJSHEID DELEN VAN AANDACHT

Janneke Orth - Bureau Werkelijk

Het is de nationale week van het werkgeluk. Over dit thema wordt veel gezegd en geschreven. En terecht natuurlijk, want iedereen wil graag met een goed gevoel naar het werk. Maar is een goed gevoel synoniem aan geluk? Goed betekent voor mij dat je het goed hebt met jezelf en met elkaar. Dat je zonder stress uitdaging ervaart, balans kunt creëren. Dat je mag durven mislukken of tevreden terugkijkt op wat je hebt bereikt en dit graag deelt en integreert.
Kortom, voor iedereen heeft het woordje ‘goed’ een andere waarde, want het is afhankelijk van je huidige omstandigheden, levensfase en context waarin jij je bevindt. ‘Goed’ is dus een rekbaar begrip dat herkenning en respect oplevert als het op waarde wordt geschat. ‘Geluk’ is daarentegen een containerbegrip geworden waaraan je moet kunnen voldoen. De lat ligt hoog en er zit dikwijls een oordeel aan vast wanneer het niet lukt. Wat doet dat met je zelfbeeld? Je gaat misschien nog harder je best doen, past je nog meer aan, krijgt het aan de stok met anderen. Kortom, je raakt oververmoeid en somber.

Werkgevers plakken hun eigen etiket

Een voorbeeld: Een jonge vrouw kwam voor loopbaanadvies. Ze twijfelde hevig aan haar huidige baan, door de kritiek en afwijzingen van haar leidinggevende. Ze wilde liever opzeggen en onderzoeken waar ze wel geschikt voor was. Aanvankelijk leek het haar juist een uitdaging. We startten een biografisch loopbaanonderzoek. Daarin kwam naar voren dat haar huidige functie inhoudelijk juist heel goed bij haar paste. Ik zag het plezier wanneer ze erover vertelde.


Hier bleek dat de context dus niet oké was. Er bleek een cultuur te bestaan waarin het onveilig was om jezelf te profileren. Wat een schade kan dat aanrichten. Sommige werkgevers kleuren wel heel erg binnen de lijntjes, of plakken hun eigen etiket op wat leuk of goed is en wat niet. Dat geldt ook voor werkgevers die zelf een bepaald veranderingsproces voor ogen hebben.

Effectief voor ieders werkplezier!

De dag afsluiten met een gevoel van: wat goed dat we commitment hebben bereikt in de beweging die we voor ogen hebben, wat goed dat er is geluisterd naar elkaar en wat goed dat we elkaar in onze waarde laten daarbij. Hoe effectief is dat voor ieders werkplezier! Waar de een burn-out van raakt, is voor de ander een kans om te schitteren. En dat heeft met karakter en persoonlijkheid te maken. Het is belangrijk om dit als werkgever of manager te onderkennen. Daarmee zet je ieder op de juiste plek. Zo wordt het een feestje te luisteren naar de inbreng van iedereen. Plak dus geen etiketjes, werk niet met rollen of uitkomsten van tests en kleuren. We zijn echt veel meer dan dat.

Het woordje geluk

Begripvol en ondersteunend met elkaar omgaan vergt én zelfkennis én inzicht in hoe om te gaan met je collega’s. En dan zijn er nog een heleboel andere aspecten die maken dat iemand zich goed voelt op zijn werk. Ik vermijd hierbij dus opzettelijk het woordje geluk, hoe aanlokkelijk het ook klinkt. Werkgeluk suggereert dat de één instaat is om het wel te vinden en de ander niet. Maar zo werkt het niet. Goed werken doe je altijd samen, dat gun je elkaar, daar steek je bewust energie in. En dat is een prachtig leerproces. Samen wijs zijn vind ik een veel beter uitgangspunt dan werkgeluk. Want wijs suggereert dat je het ook over tegenslag of fouten maken kunt hebben. Dat is werkelijk positief bezig zijn. Respect ontstaat door wederzijds goedvinden. 


Ga dus altijd in gesprek, kijk naar de verschillende persoonlijkheden binnen de organisatie en geef mensen de ruimte om echt te laten zien wat ze graag doen en goed kunnen. Een win-win situatie!

By the way, hoe goed voelt het wanneer je mag groeien van je mislukkingen en fouten en vervolgens weer kunt leren van elkaar?
Op mijn website schrijf ik over de psychologie van een wijs leven en over de training- One size does not fit all- voor organisaties.


Janneke Orth


Reageren op dit blog?


Hier kun je je aanmelden of meer informatie vragen. Je mag ook bellen met 06 380 20 801

of mailen naar info@bureauwerkelijk.nl. Hoe dan ook, ik reageer zo snel mogelijk.

Mogelijk is er een wachtlijst tussen twee tot vier weken tot aan het eerste oriënterend gesprek.